افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
idin 06:11 PM در حال مشاهده انجمن تالار گفتگوهای عمومی بورسی
خورخه الخاندرو 06:10 PM در حال خواندن موضوع بانکها
علی دیبا 06:07 PM در حال خواندن موضوع رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه
مهمان 06:15 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 06:15 PM در حال خواندن موضوع بانکها
مهمان 06:15 PM در حال خواندن موضوع درخشان‌ تهران‌ ( پدرخش )
مهمان 06:15 PM در حال مشاهده انجمن تالار گفتگوهای عمومی بورسی
مهمان 06:15 PM در حال خواندن موضوع اخبار عرضه های اولیه
مهمان 06:14 PM در حال خواندن موضوع عمران و توسعه شاهد ( ثعمرا )
مهمان 06:14 PM در حال خواندن موضوع میدکو کو ؟
مهمان 06:14 PM در حال خواندن موضوع کشتی
مهمان 06:13 PM در حال مشاهده مشخصات علی محمدی
مهمان 06:13 PM در حال خواندن موضوع زیر خاکی های طلایی عمو چارت
مهمان 06:13 PM در حال مشاهده انجمن تالار گفتگوهای عمومی بورسی
مهمان 06:13 PM در حال خواندن موضوع حرکت با meysam_sh_2020
مهمان 06:13 PM در حال خواندن موضوع آقای دلار!
مهمان 06:13 PM در حال خواندن موضوع سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ ايران‌ ( وساخت )
مهمان 06:13 PM در حال خواندن موضوع صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس (طلا)
مهمان 06:13 PM در حال چاپ موضوع شیرییییییین دارو.......(دشیری)
مهمان 06:12 PM در حال مشاهده انجمن تالار گفتگوهای عمومی بورسی
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه