افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 07:32 AM در حال خواندن موضوع آلومينيوم‌ ايران‌ ( فايرا )
مهمان 07:32 AM در حال خواندن موضوع جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار
مهمان 07:31 AM در حال خواندن موضوع گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان ( پترول )
مهمان 07:31 AM در حال خواندن موضوع رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه
مهمان 07:31 AM در حال خواندن موضوع بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح!
مهمان 07:31 AM در حال مشاهده انجمن تالار گفتگوهای عمومی بورسی
مهمان 07:31 AM در حال خواندن موضوع بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح!
مهمان 07:30 AM در حال مشاهده انجمن تالار گفتگوهای عمومی بورسی
مهمان 07:30 AM در حال خواندن موضوع پارس‌ خزر ( لخزر )
مهمان 07:30 AM در حال خواندن موضوع سرمايه‌ گذاري‌ ملت‌ ( وملت )
مهمان 07:30 AM در حال خواندن موضوع بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح!
مهمان 07:30 AM در حال خواندن موضوع ایران تایر (پتایر)
مهمان 07:30 AM در حال خواندن موضوع جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار
مهمان 07:29 AM در حال خواندن موضوع $$$میزگرد بورسی$$$
مهمان 07:29 AM در حال مشاهده انجمن تالار گفتگوهای عمومی بورسی
مهمان 07:28 AM در حال خواندن موضوع بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح!
مهمان 07:28 AM در حال چاپ موضوع رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه
مهمان 07:28 AM در حال خواندن موضوع سیگنال خرید
مهمان 07:27 AM در حال خواندن موضوع حرکت با meysam_sh_2020
مهمان 07:27 AM در حال خواندن موضوع رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه