افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
مهمان 10:14 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 10:14 PM در حال خواندن موضوع باما ( كاما )
مهمان 10:14 PM در حال خواندن موضوع فرابورس و کالا4 (بورس کالا)
مهمان 10:14 PM در حال خواندن موضوع رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه
مهمان 10:14 PM در حال خواندن موضوع صنايع مس ايران ( فملي )
مهمان 10:13 PM در حال خواندن موضوع جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار
Bing 10:13 PM در حال خواندن موضوع جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ
مهمان 10:13 PM در حال خواندن موضوع زامياد ( خزاميا )
مهمان 10:13 PM در حال مشاهده انجمن تالار گفتگوهای عمومی بورسی
مهمان 10:13 PM در حال خواندن موضوع لوله‌ و ماشين‌ سازي‌ ايران‌ ( فلوله )
مهمان 10:13 PM در حال خواندن موضوع جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار
مهمان 10:12 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 10:12 PM در حال خواندن موضوع جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار
مهمان 10:12 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 10:12 PM در حال خواندن موضوع توليد تجهيزات‌ سنگين‌ هپكو ( تپكو )
مهمان 10:12 PM در حال خواندن موضوع جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار
مهمان 10:12 PM در حال خواندن موضوع شركت مواد ويژه ليا ( شليا )
مهمان 10:12 PM در حال خواندن موضوع سرمايه‌ گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ( تاپيكو )
مهمان 10:10 PM در حال خواندن موضوع واحیا (مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان)
مهمان 10:10 PM در حال خواندن موضوع پالایشگاه ستاره خلیج فارس
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه