آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 504
موضوعات: 315
کاربران: 536
ارسال‌ها در هر روز: 12.25
موضوع‌ها در هر روز: 7.65
کاربران در هر روز: 13.02
میانگین ارسال‌های هر کاربر 0.94
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.59
پاسخ‌های هر موضوع: 0.6
عمومی
جدیدترین اعضا: polinovin.com
اعضایی که ارسال داشته اند: 16.23%
برترین ارسال کننده امروز: مهر آباد (3 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تالار گفتگوهای عمومی بورسی (500 ارسال, 311 موضوع)
برترین معرف: فرزاد سروقدی (3 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
سلام و تبریک (60 پاسخ)
شرکت توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌ ( ومعادن ) (8 پاسخ)
نورد آلومينيوم‌ ( فنوال ) (6 پاسخ)
سهامي ذوب آهن اصفهان ( ذوب ) (6 پاسخ)
كيميدارو ( دكيمي ) (5 پاسخ)
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان ( غشهداب ) (5 پاسخ)
كارخانجات‌ قند قزوين‌ ( قزوين ) (4 پاسخ)
ايران‌ خودرو ( خودرو ) (4 پاسخ)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (4 پاسخ)
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ ( وبيمه ) (3 پاسخ)
سرمايه‌ گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ( تاپيكو ) (3 پاسخ)
شيشه‌ همدان‌ ( كهمدا ) (3 پاسخ)
بانك صادرات ايران ( وبصادر ) (3 پاسخ)
حمل‌ و نقل‌ توكا ( حتوكا ) (3 پاسخ)
باما ( كاما ) (3 پاسخ)
سلام و تبریک (2,782 بازدید)
دلار و نوسانات آن در مقابل یورو ، طلا و ریال (998 بازدید)
تاپیکو (746 بازدید)
ايران‌ خودرو ( خودرو ) (485 بازدید)
مسلط بر روند بورس تهران با تهرانی (434 بازدید)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (420 بازدید)
سهامي ذوب آهن اصفهان ( ذوب ) (395 بازدید)
شرکت توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌ ( ومعادن ) (367 بازدید)
ليست سبز(سبد خريد) (306 بازدید)
سیگنال خرید (290 بازدید)
نورد آلومينيوم‌ ( فنوال ) (272 بازدید)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (267 بازدید)
باما ( كاما ) (259 بازدید)
كيميدارو ( دكيمي ) (237 بازدید)
سرمايه‌ گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ( تاپيكو ) (231 بازدید)