آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 8,515
موضوعات: 554
کاربران: 841
ارسال‌ها در هر روز: 29.45
موضوع‌ها در هر روز: 1.92
کاربران در هر روز: 2.91
میانگین ارسال‌های هر کاربر 10.12
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.66
پاسخ‌های هر موضوع: 14.37
عمومی
جدیدترین اعضا: tabib
اعضایی که ارسال داشته اند: 31.15%
برترین ارسال کننده امروز: مخبرالدوله (12 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تالار گفتگوهای عمومی بورسی (8,402 ارسال, 526 موضوع)
برترین معرف: فرزاد سروقدی (7 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
تا انتخابات (629 پاسخ)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (584 پاسخ)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (531 پاسخ)
بانکها (339 پاسخ)
بازی بورس (317 پاسخ)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (314 پاسخ)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (230 پاسخ)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (210 پاسخ)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (192 پاسخ)
سیگنال خرید (148 پاسخ)
گروه پرهیجان روی (128 پاسخ)
سايپا ( خساپا ) (124 پاسخ)
سلام و تبریک (114 پاسخ)
معرفی سهام بابنیادی روبه رشد-دوری ازسهام سفته بازی وزیان انباشته دار (97 پاسخ)
به پرداخت ملت (91 پاسخ)
تا انتخابات (102,061 بازدید)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (95,907 بازدید)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (79,761 بازدید)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (65,273 بازدید)
بانکها (62,527 بازدید)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (43,379 بازدید)
بازی بورس (42,766 بازدید)
سلام و تبریک (34,097 بازدید)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (33,818 بازدید)
سیگنال خرید (31,626 بازدید)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (30,060 بازدید)
تاپیکو (28,353 بازدید)
سايپا ( خساپا ) (27,464 بازدید)
سئوال (23,349 بازدید)
معرفی سهام بابنیادی روبه رشد-دوری ازسهام سفته بازی وزیان انباشته دار (21,188 بازدید)