آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 5,256
موضوعات: 499
کاربران: 756
ارسال‌ها در هر روز: 31.32
موضوع‌ها در هر روز: 2.97
کاربران در هر روز: 4.51
میانگین ارسال‌های هر کاربر 6.95
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.66
پاسخ‌های هر موضوع: 9.53
عمومی
جدیدترین اعضا: researcher
اعضایی که ارسال داشته اند: 29.63%
برترین ارسال کننده امروز: مهر آباد (6 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تالار گفتگوهای عمومی بورسی (5,161 ارسال, 484 موضوع)
برترین معرف: فرزاد سروقدی (7 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
تا انتخابات (620 پاسخ)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (309 پاسخ)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (225 پاسخ)
بانکها (183 پاسخ)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (163 پاسخ)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (136 پاسخ)
سلام و تبریک (112 پاسخ)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (96 پاسخ)
سايپا ( خساپا ) (83 پاسخ)
سهامي ذوب آهن اصفهان ( ذوب ) (81 پاسخ)
معرفی سهام بابنیادی روبه رشد-دوری ازسهام سفته بازی وزیان انباشته دار (80 پاسخ)
بازی بورس (73 پاسخ)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (73 پاسخ)
سیگنال خرید (69 پاسخ)
گروه سيماني (سغرب ، سشرق ، سپاهان ، سشمال ، شاهرود ، سفارس و ....) (64 پاسخ)
تا انتخابات (52,287 بازدید)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (35,230 بازدید)
تاپیکو (27,416 بازدید)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (26,577 بازدید)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (25,569 بازدید)
بانکها (25,532 بازدید)
سلام و تبریک (23,551 بازدید)
سئوال (22,994 بازدید)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (21,249 بازدید)
سنگ آهنی ها (16,112 بازدید)
سیگنال خرید (13,526 بازدید)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (11,662 بازدید)
سايپا ( خساپا ) (11,593 بازدید)
معرفی سهام بابنیادی روبه رشد-دوری ازسهام سفته بازی وزیان انباشته دار (10,697 بازدید)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (10,370 بازدید)