آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 32,184
موضوعات: 735
کاربران: 1,210
ارسال‌ها در هر روز: 33.87
موضوع‌ها در هر روز: 0.77
کاربران در هر روز: 1.27
میانگین ارسال‌های هر کاربر 26.6
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.61
پاسخ‌های هر موضوع: 42.79
عمومی
جدیدترین اعضا: yh08259
اعضایی که ارسال داشته اند: 29.26%
برترین ارسال کننده امروز: محمدحسن (4 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تالار گفتگوهای عمومی بورسی (32,073 ارسال, 719 موضوع)
برترین معرف: فرزاد سروقدی (11 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (2,920 پاسخ)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (2,828 پاسخ)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (1,666 پاسخ)
حرکت با meysam_sh_2020 (1,407 پاسخ)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (1,168 پاسخ)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (998 پاسخ)
بازی بورس (790 پاسخ)
آقای دلار! (789 پاسخ)
تا انتخابات (629 پاسخ)
کشتی (626 پاسخ)
بانکها (623 پاسخ)
شکار فرصتها (581 پاسخ)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (563 پاسخ)
لوله‌ و ماشين‌ سازي‌ ايران‌ ( فلوله ) (493 پاسخ)
نفت ایرانول. شرانل (359 پاسخ)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (674,891 بازدید)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (668,359 بازدید)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (374,044 بازدید)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (238,176 بازدید)
حرکت با meysam_sh_2020 (237,477 بازدید)
تا انتخابات (221,434 بازدید)
بانکها (220,668 بازدید)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (219,834 بازدید)
بازی بورس (210,966 بازدید)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (157,465 بازدید)
آقای دلار! (131,972 بازدید)
شکار فرصتها (114,915 بازدید)
لوله‌ و ماشين‌ سازي‌ ايران‌ ( فلوله ) (114,724 بازدید)
سايپا ( خساپا ) (83,184 بازدید)
سیگنال خرید (77,196 بازدید)