آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 6,433
موضوعات: 506
کاربران: 800
ارسال‌ها در هر روز: 28.79
موضوع‌ها در هر روز: 2.26
کاربران در هر روز: 3.58
میانگین ارسال‌های هر کاربر 8.04
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.63
پاسخ‌های هر موضوع: 11.71
عمومی
جدیدترین اعضا: طاها50
اعضایی که ارسال داشته اند: 29.88%
برترین ارسال کننده امروز: مهر آباد (7 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تالار گفتگوهای عمومی بورسی (6,336 ارسال, 491 موضوع)
برترین معرف: فرزاد سروقدی (7 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
تا انتخابات (629 پاسخ)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (454 پاسخ)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (357 پاسخ)
بانکها (268 پاسخ)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (212 پاسخ)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (184 پاسخ)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (144 پاسخ)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (135 پاسخ)
بازی بورس (113 پاسخ)
سلام و تبریک (112 پاسخ)
سايپا ( خساپا ) (107 پاسخ)
معرفی سهام بابنیادی روبه رشد-دوری ازسهام سفته بازی وزیان انباشته دار (93 پاسخ)
سهامي ذوب آهن اصفهان ( ذوب ) (81 پاسخ)
سیگنال خرید (80 پاسخ)
لوله‌ و ماشين‌ سازي‌ ايران‌ ( فلوله ) (67 پاسخ)
تا انتخابات (82,897 بازدید)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (65,307 بازدید)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (50,891 بازدید)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (43,293 بازدید)
بانکها (43,229 بازدید)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (32,375 بازدید)
سلام و تبریک (29,329 بازدید)
تاپیکو (27,874 بازدید)
سئوال (23,283 بازدید)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (20,674 بازدید)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (20,321 بازدید)
سايپا ( خساپا ) (20,025 بازدید)
سیگنال خرید (19,690 بازدید)
بازی بورس (18,947 بازدید)
سنگ آهنی ها (16,966 بازدید)