آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 35,266
موضوعات: 751
کاربران: 1,259
ارسال‌ها در هر روز: 33.88
موضوع‌ها در هر روز: 0.72
کاربران در هر روز: 1.21
میانگین ارسال‌های هر کاربر 28.01
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.6
پاسخ‌های هر موضوع: 45.96
عمومی
جدیدترین اعضا: DebraSlome
اعضایی که ارسال داشته اند: 28.44%
برترین ارسال کننده امروز: علیرضا حسنی (3 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تالار گفتگوهای عمومی بورسی (35,153 ارسال, 735 موضوع)
برترین معرف: فرزاد سروقدی (11 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (3,374 پاسخ)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (3,087 پاسخ)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (2,257 پاسخ)
حرکت با meysam_sh_2020 (1,592 پاسخ)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (1,168 پاسخ)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (998 پاسخ)
آقای دلار! (871 پاسخ)
بازی بورس (790 پاسخ)
تا انتخابات (629 پاسخ)
کشتی (626 پاسخ)
بانکها (623 پاسخ)
شکار فرصتها (581 پاسخ)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (563 پاسخ)
لوله‌ و ماشين‌ سازي‌ ايران‌ ( فلوله ) (496 پاسخ)
ايران‌ خودرو ( خودرو ) (417 پاسخ)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (778,081 بازدید)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (761,945 بازدید)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (434,650 بازدید)
حرکت با meysam_sh_2020 (281,624 بازدید)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (254,159 بازدید)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (241,196 بازدید)
تا انتخابات (231,452 بازدید)
بانکها (231,082 بازدید)
بازی بورس (221,932 بازدید)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (166,947 بازدید)
آقای دلار! (148,670 بازدید)
لوله‌ و ماشين‌ سازي‌ ايران‌ ( فلوله ) (124,524 بازدید)
شکار فرصتها (122,708 بازدید)
سايپا ( خساپا ) (92,693 بازدید)
سیگنال خرید (85,448 بازدید)